Tagged: Bakumatsu Tobaku Barbaroi (Bakumatsu Gambling Barbaroi)